ADA Kontor og administrasjon

I Adaptor kan du jobbe og få erfaring som resepsjonsarbeider, kontorassistent eller møtevert.

Har du lyst til å jobbe innen kontor og administrasjon? I Adaptor kan du få nyttig erfaring som resepsjonsmedarbeider, kontorassistent eller møtevert. Aktuelle arbeidsoppgaver kan være arkivering, fakturering, utarbeiding av fakturagrunnlag, bearbeiding og produksjon av reklamemateriell og andre kontoradministrative arbeidsoppgaver.