Om Adaptor

Historien

Adaptor AS (tidligere Blindes Produkter AS) startet i 1971 som Blindeforbundets Heimearbeidssentral. Blinde, uføretrygdede håndverkere laget ulike produkter hjemmefra for salg. Salg og formidling av hjelpemidler for synshemmede startet opp i 1973, og man etablerte seg i Pilestredet 75C med kontorer og butikklokale. I 1982 ble Hønefoss Arbeidssamvirke etablert på Hønen gård, hvor det også var botilbud.

I samarbeid med Aetat startet man en arbeidsavdeling i Oslo i 2001. Avdelingen fikk navnet Nybrott. I 2004 ble Adaptor tiltaksarrangør for NAV. Sommeren 2008 endret bedriften navn til Adaptor AS.

Hjelpemiddelavdelingen og arbeidsmarkedsavdelingen fisjonerte i 2011 og ble Adaptor AS slik vi kjenner det i dag. Hjelpemiddelformidlingen fortsatte i selskapet Adaptor Hjelpemidler AS.

Endrede krav fra det offentlige har gjort at Adaptor hele tiden har måttet tilpasse seg og endre sin organisering, sin aktivitet og sine tilbud. Men fra første stund har fokus vært å tilby og bistå synshemmede med meningsfylt arbeid.

Adaptors formål

Selskapets formål er å være en kunnskapsbasert, innovativ tjenesteleverandør av arbeidsrettede tiltak og en landsdekkende spesialist for arbeidsrelaterte utfordringer for synshemmede.

Adaptors visjon

Vi realiserer drømmen om rett person på rett plass.

Utdypende om visjonen og formålet:
Adaptor er det mest kompetente miljøet for synsrelaterte arbeidsutfordringer. Vi oppnår gode og varige resultater i samarbeid med aktører, arbeidsgivere og arbeidssøkere. Alle har en drøm om hva de ønsker å oppnå - enten det er NAV, skoleverket, arbeidssøkeren, arbeidsgiveren eller oss. Vår visjon er at vi gjør slike drømmer til virkelighet.

Adaptor bidrar til sysselsetting, trivsel og forenkling av hverdagslige oppgaver for personer med nedsatt syns- eller arbeidsevne og bidrar til at den enkelte oppnår bedre livskvalitet.

Styret i Adaptor

  • Styrets leder Sverre Fuglerud
  • Nestleder Sølvi Marie Risøy
  • Styremedlem Odd Bjørn Tuvsjøen
  • Styremedlem Kjell-Magnus Jenssen
  • Styremedlem Guri Haugen (ansattes representant)
  • Vara styremedlem Unni Fauskrud
  • Vara styremedlem Beate Mehren-Melsom