For arbeidsgivere

Adaptor AS er lokalisert i Oslo og på Hønefoss og har et utbredt samarbeid med de fleste typer bransjer og næringer. Vi jobber daglig med å bistå mennesker med å finne nye muligheter hos nye arbeidsgivere. Våre jobbveiledere kartlegger både kandidaten og bedriften din for å sikre best mulig jobbmatch, og for å sikre en trygg og god rekrutteringsprosess. For noen av våre kandidater kan det være mest hensiktsmessig med arbeidspraksis først, andre kan starte direkte i en ordinær jobb. 

Adaptor AS har lang erfaring i arbeidsinkludering og et mer inkluderende arbeidsliv, blant annet for målgruppen blinde og svaksynte. Vi er spesialister på tilrettelegging, hjelpemidler og andre praktiske løsninger. Vi kan også kjøre kurs for ansatte i din bedrift for å øke kunnskapsnivået om blinde og svaksynte på en arbeidsplass.  

Kan dette være noe for deg og din bedrift? Ta kontakt på telefon 23 21 55 50.

Person holder forstørrelsesglass over mange forskjellige personer for å finne det unike talentet.