Pakke-sende-ompakking - vi kan pakking!

Har du behov for flere hender, enten om det er pakking, utsending eller ompakking av varer så kan vi hjelpe deg og din bedrift.

Vi er en inkluderingsbedrift og tilbyr tilrettelagt arbeid til personer med nedsatt arbeidsevne. Da trenger vi arbeidsoppgaver som kan utføres hos oss eller på din bedrift. Vi er super flinke på pakking, utsending eller ompakking av varer. Ditt pakkebehov og vår kompetanse er lik høy kvalitet og effektive prosesser. Vi løser det meste og har for tiden kapasitet både i Oslo og på Hønefoss. Ta kontak med oss på firmapost@adaptorgruppen.no eller ring Odd Arne Møller på 919 24 644