Kvalitet i alle ledd

Vi er opptatt av kvalitet i alle våre tjenesteleveranser. Vi har gjennomført fagdag om kontinuerlig forbedring. Sammen skaper vi utvikling i Adaptorgruppen. Vi skal få enda flere i jobb og utdanning, hittil i år har vi 70% formidling i arbeidsforberedende trening. Stolt gjeng:-)