Adaptor AS – Ny konsernstruktur

Fra 1. mars 2022 er det ny selskapsstruktur i Adaptor AS

For å bli godkjent som tiltaksarrangør for NAV av arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA) har vi valgt å konsernorganisere Adaptor AS. Konsernorganiseringen gjelder fra 1. mars 2022.

Adaptorgruppen, som er navnet på hele konsernet, inneholder nå disse selskapene:

Adaptor AS (morselskap): Her ligger alle fellesfunksjoner og overordnet ledelse av selskapet.

Adaptor Hub AS (datterselskap): Her ligger arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA).  

Adaptor Pluss AS (datterselskap): Her ligger de konkurranseutsatte anbudene våre – Avklaring og Oppfølging for synshemmede.

Navn på datterselskapene i konsernet, Pluss og Hub, ble valgt av de ansatte. Her er litt forklaring til hvorfor disse navnene ble valgt:

Hub er et kraftsentrum, et sted med uforløst energi, et samlingspunkt og et fint utgangspunkt for å komme seg videre i livet.

Pluss er noe som kommer i tillegg til det vi har i dag – de konkurranseutsatte anbudene. Ordet pluss er også positivt ladet, noe som betegner oss i Adaptorgruppen.   

Tekst: Tore Svendsgaard